BISAM Inflytandesamordnare

Inflytandesamordnare är ett verktyg för utveckling av demokratiska metoder och är en möjliggörare av ökat inflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Samordnarna i landet arbetar på olika sätt utifrån de förutsättningar som finns på orten.

Den gemensamma plattformen är att BISAM 

  • arbetar på uppdrag av föreningar, kommuner, landsting eller privata företag.
  • främjar metodutveckling för ökat inflytande genom t.ex. brukarrevision och demokratiska mötesformer.
  • arbetar för utveckling, utbildning och dialog i bemötande- och andra inflytandefrågor.
  • skapar olika forum och förutsättningar för att starta processer kring ökat inflytande genom att vara igångsättare och möjliggörare. 
  • Samverkar med lokala och nationella aktörer på alla nivåer, även den politiska.

 Exempel på uppgifter som Inflytandesamordnare i landet har är att leda Inflytanderåd/brukarråd, leda demokratimöten, patient- och närståendeforum, föreläsa och utbilda i inflytandefrågor, leda samtalsgrupper, studiecirklar och samordna brukarrevisioner.

 

Lotta Klasén 

BISAM Inflytandesamordnare

i Jönköpings kommun

Kontakt

 

 

 

 

Välkommen till hemsidan som handlar om inflytandefrågor, område psykiatri.

Länkar, Dokument:
Att ge ordet och lämna plats
BISAM-rapport 2010